Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odměřování tvoří důležitou část stroje, které má také velký vliv na přesnost.Jedná se o to , žepočítač porovnává skutečnou polohu (např.nástroje) s požadovanou polohou , která je zadaná v programu.Toto je realizováno zpětnou vazbou, která se skládá z řídícího systému , akčního členu, řízeného prvku a senzoru.Programátor zadá do řídícího systému souřadnici , kde má nástroj najet,tato instrukce se pošle akčnímu čnenu(servo posuvu), které začne posouvat vřeteno a řídící systém neustále snímá aktuální polohu nástroje.V době , kdy se blíží do požadovaného místa se začne posuv zmenšovat tak, aby nástroj dojížděl do koncového bodu nolovou rychlostí.

Řídící systém- jedná se vlastně o pc , které je vybaveno několika postprocesory přispůsobené pro rychlé a přesné přepočítání souřadnic jakou jsou hlavně radiusy,frézování kapes, řezání závitů a mnoha dalších složitějších informací.Tyto pc pracují v předstihu tzn. že mají spočítany  až 2000 řádků souřadnic , kde musí nástroj projet  (dle typu  stroje).Toto se děje ve několika vteřinách ještě předtím než se vykoná celý program.Následně se vše odehrává v reálném čase.

Akční člen- v dnešní dobe se používají asynchroní nebo synchroní motory s elektronickou komutací.Toto provedení bez komutátoru umožňuje dosahovat vyšších výkonů, lepšího chlazení a hlavně vyšší životnosti s minimální údžbou.Lze také používat stejnosměrné motry s cizím buzením, které mají ve statoru i rotoru cívky s polovými nástavci.Jejich výhody jsou podobné jako u asynchroních a synchroních motorů s tím rozdílem že mají klasický komutátor.

Řízený prvek - suport který je poháněn servy spojenými s kuličkovými šrouby.

Nyní se dostáváme k samotnému odměřování polohy tedy k senzorům  a ty se dělí :

ABSOLUTNÍ SNÍMÁNÍ POLOHY-při tomto režimu   stroj při změně souřadnice vždy vychází od nuly obrorku.Do programu se zadávají souřadnice bodů, které se počítají od nastavené nuly obrobku  a je zde výhoda ta , že  pokud je pogramu chyba tak stroj např. vyfrézuje drážku na jiném místě než chceme, ale VŠECHNY ostaní otvory, radiusy atd. budou DOBŘE.S toho vyplývá že nalezení chyby je vpodstatě jednoduché a spočívá v přespání jednoho řádku programu.

INKREMENTÁLNÍ SNÍMÁNÍ POLOHY-souřadnice se určují připočítáváním nebo odečítáním ujeté vzdálenosti k předchozímu bodu.Senzor je většinou upevněn na zadní straně serva přímo na  jeho hřídeli.Jde o kotouč, ve kterém jsou v přesných vzálenostech rozmístěny miniaturní díry,které při otáčení kotouče  přerušují světelný paprsek dopadající na senzor.Nevýhodou je nutnost po každém zapnutí stroje najetí do referenčního, kdy dochází ke sjednocení souřadnic stroje s odměřovacím systémem a  také při zadání jednoho chybné souřadnice budou VŠECHNY následující souřadnice POSUNUTY o tuto chybu.

Způsob snímání- existuje mnoho provedení, ale zde uvedu jeden snad nejpoužívanější.Na suportu je připevněno pravítko (skleněné)na kterém jsou značny v podobě svislých čárek.Tyto značky bývají vyrobeny z materiálů, které dobře odráží svetlo.Používá se i zlato.Značky označují délku posuvu.Před pravítkem je světelný zdroj jehož svetlo prochází  pravítkem.Při pohybu suportu i s pravítkem je svetlo přerušováno právě těmito značkami, což má za následek, že příjmač z druhé strany pravítka dostává přerušované signály , které informují systém o ujeté vzdálenosti.